Copyright ©2022 Fundacja ArtSystem

Dane do przelewu:

Fundacja ArtSystem

97 1140 2004 0000 3902 8199 1338

 

 

Kontakt:

tel. 500 122 929

e-mail: kontakt@festiwalgaudium.pl

adres: ul. Rynek 18, 20-111 Lublin

 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA ZESPOŁU:
ADRES E-MAIL:
NUMER TELEFONU:
KATEGORIA:
LINK DO UTWORU NR 1
LINK DO UTWORU NR 2
POTWIERDZENIE PRZELEWU:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Organizatorów festiwalu danych
osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym na potrzeby wzięcia
udziału w konkursie (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.97 o ochronie danych
osobowych, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 883
z późn. zm.922). 

Przyjmuję do wiadomości, że moja zgoda
może być w każdym momencie odwołana
poprzez jednoznaczne poinformowanie
Organizatorów konkursu o tym fakcie. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów wzięcia udziału 
w konkursie jest równoznaczne
z cofnięciem zgłoszenia konkursowego. 

Wysłanie formularza jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu konkursu. 
Regulamin konkursu znajduje się na stronie
internetowej: www.festiwalgaudium.pl
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY